ITP Camion Bragadiru

Periodicitatea efectuării inspecţiei tehnice periodice în funcţie de categoria vehiculelor supuse inspecţiei tehnice periodice este următoarea:

  • autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune – la 6 luni;
  • autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune cu vechime până în 12 ani – la 2 ani;
  • autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune si cu vechime de 12 ani și peste – la 1 an;
  • autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere și pentru transport alternativ (ex: uber, yango..) – la 6 luni;
  • autovehicule speciale ambulanţă şi pentru învăţarea conducerii auto – la 1 an;
  • autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mică de 3.500 kg – la 1 an;
  • autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
  • motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roţi si cvadricicluri – la 2 ani;
  • tractoare având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
  • tractoare având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg – la 2 ani;